Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası Konularında Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür sözleşmedir. Velayet, tazminat, soyadı, mal varlıkları, tazminat ve nafaka konularında tarafların talep edilen önemli bir hukuki metindir. Evliliklerinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerektiği konusunda dikkat edilmesi gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Nelerdir?

1. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanır.

2. Dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü yazılır.

3. Adliyede dava açılabilmesi için UYAP sistemine bağlı bir tevzi bürosuna gidilir.

4. Nüfus cüzdanı mutlaka yanınızda bulundurulmalı.

5. Dava açılırken belli miktarda harcın yatırılmalı.

6. Dava açılma işlemi halledildikten sonra davanın görüleceği kaleme gidip dilekçe verilmeli.

7. Mahkeme günü tebligat ile elinize ulaşır. Mahkemede ise boşanma istekleri hakim karşısında bir kez daha tekrarlanır. Protokolde yer alan imzaların kişilere ait olduğu ispatlanıp sorular sorulduktan sonra boşanma kararı hakim tarafından söylenir.

8. Karar verildikten sonra gerekçeli kararın çıkması ve kararı tebliğ ile aldıktan sonra kararı temyiz etme hakkından feragat edildiği belirtilir.

9. Karar tamamen kesinleştikten sonra Mahkeme kararı nüfus müdürlüğüne göndererek yeni medeni durum için gerekli düzenlemeler işleme alınacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Bozulabilir Mi?

Boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup bu halde davanın çekişmeli boşanma olarak görülmesi gerektiği - ön inceleme yapılıp tahkikatta deliller toplanarak sonuca göre karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

 Boşandıkları hükmün davalı tarafından temyiz edildiği/anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin gerek boşanmanın mali sonuçları gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" olarak görülür.

Anlaşmalı Boşanma İçin Protokol Şart Mı?

 Anlaşmalı boşanmada protokol hazırlamak şarttır protokol anlaşmalı boşanma sürecinin seyri ve anlaşmalı boşanma şartının mevcudiyetinin tespiti bakımından oldukça önemli olup uzman kişiler yardımıyla tanzim edilmesi işbu sürecin mahiyeti göz önüne alındığında son derece gerekli bir husustur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yetkili Mahkeme?

Anlaşmalı boşanma davaları tıpkı çekişmeli boşanma davaları gibi Aile Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.


AVUKATA SOR