Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası Konularında Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Eşler hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünde her konu üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Hâkimin, taraflar hakkında anlaşmalı olarak boşanma kararı vermesi için maddi ve manevi tazminat ve nafaka konularında taraflarında kabul ettiği düzenlemeyi uygun görmesi şarttır. Taraflar varsa çocukların velayeti konusunu da protokolde açıklamalıdırlar. Kişisel ilişki ve iştirak nafakası hususunda da hakimin onayı gerekir. Tüm konuları içeren kapsamlı bir protokol hazırlanmalıdır. Eğer anlaşma herhangi bir şekilde yerine getirilmez ya da taraflardan biri anlaşmayı bozarsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve anlaşmalı boşanmanın şartlarından biri olarak kabul edilen anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulabildiği gibi, dava sürecinde de sunulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yapılır?

Tarafların boşanma gerekçesine, Taraflar boşanma ve boşanmaya bağlanacak sonuçlar hakkında anlaşmaları, mal rejiminin özelliklerine, tarafların birbirinden taleplerine göre hazırlanır Anlaşmalı boşanma davasında ne şekilde anlaştıklarının mahkeme önünde somutlaştırılması için yazılı bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamaları ve her iki tarafın imzasını taşıyan bu protokolü mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Protokolü hazırlarken de boşanma avukatınızla hazırlayın ya da mutlaka avukatınıza inceletmenizi tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulur Mu?

Boşanma protokolüne imza atan eş daha sonra protokolüne içeriğine kabul etmediğini beyan edebilir ve ya tehdit, baskı ile imza attırılmış sözlü olarak bildirilir imza atmış olsa da protokolü geri döndüre bilir. Tehdit, zorbalık ve istemsiz bir şekilde boşanma protokolü imzalayan bir kişinin de bu protokole itiraz etme hakkı da bulunuyor. Yapacağı sadece bir dilekçe ile bu durumu anlatmak. Yani olumsuzluk olduğu taktirde boşanma protokolünden vazgeçilebiliyor.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi?

 Tarafların boşanma, velayet, tazminat, soyadı, mal varlığı, tazminat ve nafaka konularından birbirleriyle anlaşması anlamına da gelen bu protokol, özellikle hukuki süreçte ayrı bir önem arz ediyor. Anlaşmalı boşanma protokol ihlali durumunda taraflardan birinin protokol ihlalini bildirme ve yeniden dava açma hakkı bulunur. Anlaşmalı boşanmaya uymama durumunda taraflar boşanmış olsa bile bireysel bir dava açılabilir. Taraflar ne olursa olsun bu protokole uymak zorunda ve uyulmadığı taktirde birçok cezası bulunuyor.


AVUKATA SOR