Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası Konularında Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası, tarafları her konuda anlaşarak boşanmayı kabul etmeleri halinde açılır.

Anlaşmada çocuğun velayet durumu, mali konular, nafaka ve tazminat gibi konuların protokolle yazılarak dava dilekçesi ile aile mahkemesine sunulur. Eşler mahkemede hazır bulunmak yanlarında TC kimliklerini bulundurmak zorundadırlar.

Eşler boşanma protokolünde belirtilen tüm konularda anlaştıklarını ve boşanma davasını kabul ettiklerini mahkemede beyan etmeleri durumunda aile hakimin kararı ile boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma için evliliğin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekir.

Aksi halde davaya çekişmeli olarak devam edilir. Bu halde hakim taraflara delillerini bildirmeleri için 2 haftalık süre vermelidir. Tarafların düzenlemiş oldukları protokolü mahkemeye ibraz etmeleri gerekmektedir.Tarafların hazırlayıp imzalayacakları boşanma protokolün deki maddeler açık ve net olmalı muğlak ve belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  • Anlaşmalı boşanma protokolü içersinde tarafların birbirlerinden maddi manevi tazminat isteyip istemedikleri istiyorlarsa bunun miktarı yazılı olmalıdır.
  • Tarafların birbirlerinden nafaka isteyip istemedikleri istiyorlarsa bunun miktarı yazılı olmalıdır.
  • Tarafların birbirlerinden eşya, ziynet eşyası talepleri olup olmadığı yazılmalıdır.
  • Tarafları birbirlerinden edinilmiş mal talepleri olup olmadığı yazılı olmalıdır.
  • Şayet çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı ve çocuğa ne kadar nafaka ödeneceğinin yazılı olması gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanmada tanık dinlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Anlaşmalı boşanmada taraflar anlaştıkları için kusurun kimde olduğunun bir önemi kalmamaktadır.

AVUKATA SOR