Bakırköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası Konularında Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Bakırköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bakırköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eşler boşanma hususunda anlaşamazlarsa tanık ve delillerini bildirerek hakimi geçimsizlikte kendi kusurları olmayıp karşı tarafın kusuru olduğunu bu nedenle boşanma ve diğer talepler hakkında karar verilmesini isterler. Çekişmeli boşanma davası özel nedenlerle ya da genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılır.

Taraflar delil ve tanıkları ile karşı yanın evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinde kusurlu olduğunu ispat etmeye çalışırlar. İddiayı ileri süren iddiasını ispatla mükelleftir. Hakim davanın sonunda tarafların talepleri ile bağlı kalarak davanın kabulüne veya reddine karar verir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma davası açıldığında taraflara dava dilekçesi ve sunulursa cevap dilekçesi tebliğ edilir. Sonrasında duruşma günü verilir. İlk duruşma ön inceleme aşamasıdır. Bu aşamada hakim uyuşmazlığı tespit eder ve tarafları sulhe teşvik eder taraflar sulh olmazsa bu takdirde taraflara delil ve tanıklarını bildirmesi için iki hafta süre verir.

Taraflar verilen sürede delillerini ve tanıklarını bildirirler. Delil olarak fotoğraf, facebook görüntüleri, whatsapp konuşmaları ,telefon iletişim kayıtları, (telefon mesajları içeriği ve konuşma içeriği verilmez, sadece iletişim trafiği tespit edilebilir.Belgeler, nüfus kayıtları, hastane sağlık raporları ekonomik sosyal araştırma raporu.

Bu araştırma polis tarafından yapılır bu araştırmada tarafların nerde yaşadıkları ne iş yaptıkları gelirleri vs gibi sorular sorulur. Bunun dışında boşanma davasındaki en önemli delil tanıklardır.Tanıkların iyi konuşan. Konuyu yani geçimsizlik nedenlerini en iyi bilen kişilerden seçilmesi davanın kazanılmasında önemli rol oynar. Ön inceleme duruşmasından sonraki duruşmalarda deliller toplanır tanıklar dinlenir, eksiklikler tamamlandıktan sonra son duruşmada taraflar/avukatlar son savunmalarını yaparlar ve hakim kararını verir.


AVUKATA SOR