Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka Davası Konularında Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası bir boşanma davasında tarafların boşanma, velayet tazminat veya nafaka ilişkin bir anlaşmaya varılmaması ve konularda bir tarafın diğer tarafça kabul edilmemesi ve çekişmeli boşanma dava süreci hangi eşin kusurlu olduğunu saptanması amacıyla delillerin sunulması, tanık dinlenmesi, araştırma, bilir kişi gibi olduğunu kapsayan aile hukuk davalarıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları Nelerdir?

Boşanma davaları yazılı yargılama usulünün uygulandığı çekişmeli yargılama işlerindendir ve usul hükümleri gereği bazı aşamalardan meydana gelmektedir. Boşanma davası yargılama süreci açısından bu aşamalar sırasıyla dilekçeler teatisi, ön inceleme duruşması, tahkikat duruşmaları, sözlü yargılama ve kararlardır.

Dilekçelerin Teati Edilmesi

Boşanma davası, davacının yetkili aile mahkemesine “boşanma dilekçesini vermesiyle başlayan bir süreçtir. Bu dilekçe, davalı tarafa tebliğ edilir; davalı isterse bu dilekçeye bir cevap dilekçesi yazar.

Ön inceleme Duruşması

Ön inceleme duruşması yargılamanın konusunun tespit edildiği ve yol haritasının çizildiği boşanma davasının ilk duruşmasıdır. Mahkeme bu duruşmada uyuşmazlığın konusunu ve tarafların birbirlerinden taleplerini tespit eder. Tarafları sulhe yani anlaşmaya devam eder, eğer taraflar sulh olmak istemiyorlarsa bunları duruşma zaptına geçirir ve tarafların imzasını alır. Ardından tarafların dilekçelerinde beyan ettikleri delillerin toplanması için gerekli ara kararları oluşturur, delillerini sunmaları için taraflara ek süre verir ve bir sonraki duruşma tahkikat aşamasına geçileceğini ilan eder.

Tahkikat Duruşmaları

Bu aşama, en önemli aşamadır. Zira burada tarafların/avukatların dilekçelerinde sunmuş oldukları kanıtların değerlendirmesi yapılır; taraflar/ Ankara avukatları ve tanıklar dinlenir, gerekli bilirkişi raporları yazdırılır.

Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması yargılamada ileri sürülen tüm delillerin değerlendirilmesinin tamamlanması halinde taraflara son sözlerinin sorulduğu boşanma davasının son duruşmasıdır. Mahkeme tüm tanıkları dinledi ve diğer tüm delilleri toplayıp değerlendirmesini yaptıysa taraflara tahkikatın bitiğini bildirerek sözlü yargılama için gün verir ayrıca tarafların sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarında karar vereceğini de ihtar eder.

Karar

Bu aşama, aslında özeti okunmuş olan hükmün gerekçelerinin ve hukuki ayrıntılarının ilan edildiği aşamadır. Zaten verilmiş olan hüküm, sözlü duruşma aşamasından yaklaşık bir ay gibi bir süre sonra gerekçeli ve ayrıntılı olarak açıklanır. İstinaf ve temyiz gibi yollara, bu “karar” aşaması geçildikten sonra başvurulur.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Bu konudaki en önemli husus davanın süreler kaçırılmadan, doğru hukuki bilgilerle titizlikle takip edilmesidir. Delil ve tanıkların bildirilmesi, bilirkişi incelemesi, mal rejimine ilişkin araştırmalar, keşif gibi süreçlerin doğru zamanda talep edilmesi dava süresinin kısalmasında büyük rol oynayacaktır ama Çekişmeli olan boşanma davalarının süresi çocuğu zaman 6 ay ila 1,5 yıl arasında oluyor. Çocuğun bulunması ve eşlerin birbirleriyle düşman gibi bir tutum içerisinde olması halinde dava uzayabiliyor. 

Çekişmeli Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların bir veya birkaç hususta anlaşamamış olmaları halinde anlaşmalı boşanma davası dışındaki tüm boşanma konularını içeren dava türü olarak karşımıza çıkar. Tarafların evliliği 1 yıldan kısa süreliyse ve anlaşmalı boşanmak hususunda anlaşmış olsalar bile anlaşmalı değil artık çekişmeli boşanma davası açmaları gerekecektir.


AVUKATA SOR